From Yogyakarta with Love

10 years ago, in response to well-documented patterns of abuse towards LGBTI individuals, a distinguished group of international human rights experts met in Yogyakarta, Indonesia, to outline a set of international principles relating to sexual orientation and gender identity. The result was the Yogyakarta Principles: a universal guide to human rights which affirm various international legal standards with which many …

Vrijheid van religie is geen vrijbrief voor discriminatie

De Surinaamse gemeenschap is al langer bekend met het standpunt van bepaalde christelijke stromingen, met name die van de Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten in Suriname (V-VEPS), welke zij op verschillende momenten de afgelopen jaren in de pers tot uiting gebracht heeft. De persconferentie die leden van de VVESP hielden op 9 november bracht geen nieuwe inzichten met zich …