Pride Month 2022

Na bijkans 2 jaren hebben wij weer fysieke activiteiten mogen organiseren tijdens de 12e pridemonth in suriname. Vanuit Women’s Way zijn er ook activititen georganiseerd voor onze doelgroep om de saamhorigheid te bevorderen, maar ook elkaar beter te leren kennen.

Het thema van dit jaar was ‘wi srefi, Sranan voor wijzelf’. Volgens Susan Doorson, voorzitter van women’s Way, een zeer toepasselijke titel. “Alles begint met ons, alles begint met jou en mij. Als wij geen respect voor elkaar hebben of geen begrip voor onszelf kunnen tonen, dan waar gaan we? Want na wi srefi mus’ wroko fu mek a kondre moi.”


“Als we anders zijn en denken duurt het een tijdje voordat men ons accepteert. Soms gaat daar heel wat strijd aan vooraf”

– Marie Levens

Ondersteuning vanuit de samenleving

Diverse instanties hebben gedurende de maand oktober getoond de LGBT-gemeenschap te ondersteunen. Vooral als het gaat om non-discriminatie en erkenning op de werkvloer.

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ondersteunt de strijd om volledige erkenning

Vanuit de overheid waren ministers Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Relations en Internationale Samenwerking aanwezig tijdens de pride walk om de LGBT-gemeenschap te ondersteunen in hun strijd om erkenning. In haar toespraak stond onderwijs minister marie Levens stil bij de strijd die vrouwen hebben moeten voeren om erkend te worden en niet meer gezien te worden als kinderen van 12 jaar, die geen eigen beslissing kunnen nemen. “Wij als vrouwen hebben strijd geleverd en die ervaring wil ik met jullie delen. Ik kan jullie ondersteunen in jullie strijd om ook volledig en volwaardig erkent te worden.”

Ook scheidend ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, Karen Lynn Williams, ondersteunde samen met vrijwilligers van de ambassade de pride walk. Volgens haar zijn LGBT-rechten mensenrechten en daar staat zij achter. Zij hoopt dat de LGBT-gemeenschap meer voet van de grond krijgt.

Pride month is intussen al langer dan een week afgesloten, maar het werk gaat on-verkort door. Susan geeft aan dat er nog mensen in de samenleving zijn die hulp en of begeleiding nodig hebben als het gaat om erkenning en hun plek opeisen in de samenleving. Women’s Way houdt regelmatig sessies met deze groep en activiiteit-en om de leden, maar ook de samenleving te laten zien dat een ieder erbij hoort. Per slot van rekening zijn we ook Surinamers en helpen we mee om dit land naar mooiere hoogtes te brengen.


Family day

We are one big happy family. En dat heeft de organisatie ook bewezen tijdens haar laatst gehouden Family day te Caribo resort. Het was een gezellige drukte waarbij haar leden en sympatisanten samen met familieleden konden genieten van diverse activiteiten en elkaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.