Pride Month 2022

Na bijkans 2 jaren hebben wij weer fysieke activiteiten mogen organiseren tijdens de 12e pridemonth in suriname. Vanuit Women’s Way zijn er ook activititen georganiseerd voor onze doelgroep om de saamhorigheid te bevorderen, maar ook elkaar beter te leren kennen. Het thema van dit jaar was ‘wi srefi, Sranan voor wijzelf’. Volgens Susan Doorson, voorzitter van women’s Way, een zeer …