Pride Month 2022

Na bijkans 2 jaren hebben wij weer fysieke activiteiten mogen organiseren tijdens de 12e pridemonth in suriname. Vanuit Women’s Way zijn er ook activititen georganiseerd voor onze doelgroep om de saamhorigheid te bevorderen, maar ook elkaar beter te leren kennen. Het thema van dit jaar was ‘wi srefi, Sranan voor wijzelf’. Volgens Susan Doorson, voorzitter van women’s Way, een zeer …

Grote stap in erkennen van mensenrechten van Transgenders

Het LGBT Platform Suriname, bepleiter voor de belangen van de lesbische -, gay-, biseksuele- en transgendergemeenschap (LGBT) in Suriname, feliciteert mejuffrouw Yvanna Paris Simpson en verwelkomt het vonnis van het Hof van Justitie betreffende, de officiële erkenning van geslachtsverandering van een persoon. Het LGBT-Platform erkent de betekenis hiervan voor de rechten van burgers in Suriname, in het bijzonder de transgendergemeenschap …

Pride Family Day in Paramaribo Zoo

Wsw in samenwerking met het LGBT platform Suriname organiseren op 17 oktober 2021 in verband met Pridemonth Suriname een family day en speurtocht in de paramaribo zoo. De opbrengsten van dit event zullen worden ingezet om een nieuw huis voor onze Spidermonkey (Kwatta Aap) te bouwen. Bekijk ons interview op lokale tv zender STVS hier.

From Yogyakarta with Love

10 years ago, in response to well-documented patterns of abuse towards LGBTI individuals, a distinguished group of international human rights experts met in Yogyakarta, Indonesia, to outline a set of international principles relating to sexual orientation and gender identity. The result was the Yogyakarta Principles: a universal guide to human rights which affirm various international legal standards with which many …

Vrijheid van religie is geen vrijbrief voor discriminatie

De Surinaamse gemeenschap is al langer bekend met het standpunt van bepaalde christelijke stromingen, met name die van de Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten in Suriname (V-VEPS), welke zij op verschillende momenten de afgelopen jaren in de pers tot uiting gebracht heeft. De persconferentie die leden van de VVESP hielden op 9 november bracht geen nieuwe inzichten met zich …